Hjemmesiden

Hints Agency Solutions arbeider hovedsakelig med utleie av arbeidskraft , med hovedvekt på byggebransjen og renholdsbransjen.

Vi hjelper våre kunder å bli mer effektive, og reduserer deres kostnader og arbeidsgiveransvar.

I vår database finner du mange spesialister ,faglærte byggningsarbeidere og håndlangere/ufaglærte arbeidere.

Det ligger i vår natur å være åpne og lett tilgjengelig.

Ettersom vi har etablert mange gode forretningsforbindelser over hele verden, kan vi også tilby ytterligere service: finne ulike materialer og produkter fra et mangfold av serviceområder over hele verden.